Rotumääritelmä

Yleistä

Koko > Keskikokoa
Pää
Muoto > Lyhyt kiila, otsa kaar­tuu litteäksi päälaeksi
Otsa > Pyöristynyt
Posket > Posket ovat täyte­läi­set ja poski­päät hallit­se­vat
Nenä > Erittäin lyhyt, pyöris­ty­nyt otsa luo vaiku­tel­man painau­masta eli stopista
Kuono > Lyhyt, leuka voima­kas ja viik­si­tyy­nyt erot­tu­vat selvästi poski­päistä
Viikset/Kulmakarvat > Viikset ovat keski­pit­kät, kiha­rat ja karhen tuntui­set

Korvat

Muoto > Korvat ovat erit­täin suuret, muodol­taan erit­täin leveät tyvestä kaven­tuen pyöris­ty­nei­siin kärkiin. Korvia peit­tää hento karva. Korvan taka­reu­nassa on karvai­nen tai karva­ton ihopoimu
Sijainti > Erittäin alhaalla

Silmät

Muoto > Kooltaan suuret ja muodol­taan soikeat, sijait­se­vat etäällä toisis­taan ja ovat vinoa­sen­toi­set suhteessa korviin
Väritys > Kirkas; puhdas ja selkeä väri­tys

Vartalo

Rakenne > Keskipitkä, kiin­teä ja lihak­si­kas, mutta hoikka. Rinta on leveä
Niska > Pitkä ja hoikka
Häntä > Pitkä, ohut ja kape­neva, lyhyen karvan peit­tämä

Jalat

Pitkät ja hoikat. Takajalat koros­tu­neen pitkät ja etuja­lat sijoit­tu­neet leveästi antaen hieman länki­sää­ri­sen vaiku­tel­man
Tassut > Pienet ja soikeat

Turkki

Turkin rakenne > Laadultaan lyhyt ja hieno, pehmeä ja lainei­kas, peitin­kar­voilla tai ilman
Väritys > Kaikki värit ja kuviot ovat sallit­tuja myös valko­laik­kui­sena. Valkoisen määrää ei ole rajattu. Rex-kissat jaetaan yhdek­sään väri­ryh­mään

Huomautuksia

Monilla devon rexeillä vatsa­kar­vat ovat untu­vaista nukkaa. Parhaimpana on pidet­tävä kissaa, jolla on täydel­li­nen karva­peite

Virheet

Pää > Kapea, pitkä itämais­tyyp­pi­nen. Leveä brit­ti­mäi­nen
Korvat > Pienet korvat. Korkealle aset­tu­neet korvat
Vartalo > Lyhyentukeva vartalo. Lihakseton
Häntä > Lyhyt häntä. Paljas tai tuuhea­kar­vai­nen häntä
Turkki > Suoria karvoja. Pörröinen turkki. Paljaat kohdat – pennuilla sallittu, aikui­silla virhe