Ollaan jälleen odottavassa tilassa

Pennuista löytyy nyt uudet kuvat sivuilta. Nehän täytti viime tiis­taina jo neljä (!!) viik­koa ja näin ollen onkin aika julkis­taa tule­vien karva­pal­lo­jen nimet…


Ensimmäisenä on tyttö joka sain nimek­seen Quiero Khiva SantaDestriana. Aiemmin Vaippana tuttu poika (ruskea­har­le­kiini) sai nimek­seen Quiero Khiva CublaDuero ja pakan viimei­senä mutta ei todel­la­kaan vähäi­sem­pänä on Quiero Khiva MonteMayor (aiem­min Pyörö).

Sain tänään myös lois­ta­via uuti­sia! Lululla (Quiero Bailen Jaen) oli tref­fit neli­sen viik­koa sitten Quiero Encison kanssa. Enciso (tutum­min Enska) on ollut jo kertaal­leen Lilon luona mutta ilman onnis­tu­mista. Lulu ja Enska vietti lemmen­lo­man täällä minun koto­nani ja voin vannoa etten nähnyt yhtä­kään onnis­tu­nutta astu­mista — sen sijaan näin useam­man epäon­nis­tu­neen… Joten toivo oli aika alhaalla kun sijoi­tus­koti ilmoitti, että Lululla pais­taa punai­set nisät. Sovittiin ultrauk­sesta ja tänään sain sitten ilouu­ti­set — Lulun vatsassa kasvaa varmasti kolme lasta, kenties jopa neljä tai viisi!

Väreinä on odotet­ta­vissa mustia ja sini­siä tyttöjä ja poikia. Lisäksi on mahdol­lista kilp­pari ja sini­kilp­pari tyttöi­hin sekä punai­siin ja cremen­vä­ri­siin poikiin. Aika näyt­tää mitä sieltä pullah­taa 🙂

0 comments on “Ollaan jälleen odottavassa tilassaAdd yours →

Leave a Reply