Odottavan aika

… on aina liian pitkä.

Sohjon ja Iisin pitäisi synnyt­tää tällä viikolla. Iisi on aivan järkyt­tä­vän iso kun taas Sohjon kohdalla veik­kaus on 1–2 pentua. Ainahan se odot­ta­van aika on pitkä (ja viimei­nen viikko on aina todella -liian- pitkä) mutta nyt kun odotan kahta pentuetta tuntuu tämä vielä järkyt­tä­väm­mältä. Kun odotat sitä yhtä poksah­dusta voit keskit­tää kaiken huomion siihen mutta nyt huomaan, että vaatii oikeasti aika paljon (muun elämän ohessa) kun yrit­tää keskit­tyä molem­piin tyttöi­hin ja varmis­tella merk­kejä.

Pentueita on sen verran kerään­ty­nyt, että ihan hermo­heik­kona en jaksa enää olla mutta totta­kai kun kyse on lemmi­keistä sitä on aina erityi­sen huolis­saan siitä, että kaikki varmasti menee hyvin. Onneksi Sohjon ensim­mäi­nen synny­tys meni niin luon­nol­li­sen hyvin, että toivon toisen­kin mene­vän yhtä hyvin. Iisi on taas rungol­taan sen verran “emomai­nen”, että uskoi­sin sillä­kin olevan synny­tys melko helppo (ja peri­män suhteen pitäisi olla kaikki pali­kat hyvään emou­teen).

Ai, että odotan pentuja synty­väksi. Kiva nähdä mitä sieltä tulee, isä Leo (Orphéade Haldar) on tosi­aan minun ja Reinen (Avariel) yhtei­nen tuonti Ranskasta ja Leolla on yksi pentue jo ennes­tään nimeni alla. Tosin siinä pentu­eessa on vain yksi pentu joten se astu­tus meni “vähän hukkaan” vaikka pentu itses­sään ihana onkin. Kuitenkin tarkoi­tus on tehdä jalos­tusta ja jos vaih­toeh­tona on tasan yksi niin se tarkoit­taa, että ei ole mitään valin­taa. Olisihan se hienoa jos pentu on lois­tava ja jalos­tuk­seen sopiva mutta miten sokaistu sitä sitten on jos kysei­nen yksilö on ainoa suvus­taan? Kun kyseessä on ainoa pentu niin helposti ne vaalean­pu­nai­set lasit iskey­tyy päähän ja katso­taan sitä yksi­löä vähän pää kallel­laan ja hymy huulilla. Ikävä kyllä se ei ole kuiten­kaan oikea tapa jalos­taa rotua.

 

 

0 comments on “Odottavan aikaAdd yours →

Leave a Reply