Pentukiireinen talvi tulossa

Tällä hetkellä odotamme innolla sekä Sohjon, että Iisin pentuja. Parin viikon sisällä pitäisi syntyä kaksi pentuetta jotka molem­mat ovat Leosta (Orpheade Haldar, FR).

Tarkoitus ei ollut alun­pe­rin astut­taa molem­pia naaraita mutta kuten aina niin kisso­jen kanssa tulee muutok­sia kun ei voi luon­toa määrätä. Leo siis alkoi kypsässä kahden ja puolen­vuo­den iässä kerto­maan kuka talossa on kingi merk­kaa­malla aika reip­paasti asun­toa. Näinpä siis Leo sai leik­kausa­jan ja otin pojan hoitoon reiluksi viikoksi siinä toivossa, että Sohjolle ja Iisille tulisi kiima. No tuli­han niille. Sitten jänni­tin, että jompi­kumpi olisi kanta­vana… No molem­mat­han oli. Eli nyt on sitten tuplasti tulossa pentuja. Lisätietoa pentu-sivuilla.

Ja jotta elämä ei kävisi tylsäksi tässä kahden naaraan poksah­ta­mista odotel­lessa julkai­sen seuraa­van tule­van yhdis­tel­män joka menee toden­nä­köi­sesti vuoden­vaih­tee­seen tai sen jälkeen.

Adorex Full Tilt x Quiero Riosa
Sukutaulu: http://www.pawpeds.com/db/?a=p&ids=5%3A839041%3B4%3A880058%3B3%3A1133734&g=4&p=drx&date=iso&o=ajgrep
Sisäsiittoisuus 10. polvessa 1,96%

0 comments on “Pentukiireinen talvi tulossaAdd yours →

Leave a Reply