Kittens in the making

Hyviä uuti­sia vihdoin ja viimein. Toukokuusta lähtien olen yrit­tä­nyt epätoi­voi­sesti astut­taa Fauraa, Hitaa ja Selmaa. Ensimmäisellä ei kollin kanssa kemiat toimi­nut, kahdella jälkim­mäi­sellä kävi kolli peräti pariin ottee­seen mutta kollia kiin­nosti pojat enem­män kuin tytöt.

Kesä meni siis yrit­täessä. Tällä hetkellä Selmalta odote­taan juok­sua ja seuraa­vasta juok­susta neiti astu­te­taan Romilla (Rogus Tiger Tiger). Se onkin jännä yhdis­telmä… Hita ja Faura kilpai­lee nyt siitä kummalle tulee ensin juoksu sillä se kissa astu­te­taan Ukolla (Blairwitch Zevz). Se naaraista joka jää ilman “Ukkoa” niin sille en ole vielä päät­tä­nyt urosta. Odotetaan ensin ja katso­taan.

Myrkky viet­tää tällä hetkellä lemmen­lo­maa Ukon kanssa ja toiveissa olisi siis pikku­ki­ha­roita joulu­kuun alussa.

Tässä vielä bonus­kuva Myrkyn edel­li­sistä pennuista. Kuvassa vasem­malta MeiMei, Tossu ja Ruttu (alias J-Pentue).

0 comments on “Kittens in the makingAdd yours →

Leave a Reply