Pitkästä aikaa

Pitkästä aikaa päivi­tän blogia — pahoit­te­luni siitä.

Viime kevään epäon­nis­tu­mi­nen oli rankka muis­tu­tus jälleen siitä miten pienestä kasvat­ta­jan onni on kiinni. Taika astu­tet­tiin Romilla ja kaikki oli normaa­lia, eli ihan perin­tei­nen raskaus. Viikko etua­jassa sain hälyt­tä­vän puhe­lun, kissa synnytti. Pennut syntyi­vät 4.5 eli päivänä 58–59 (normaali on 65). Yhteensä pentuja oli kuusi, josta kaksi oli hengissä ja loput neljä oli erias­tei­sia kuol­leita. Eviralle lähe­tet­tiin avat­ta­vaksi kaikki kuol­leet pennut.

Henkiin jääneet pennut olivat pieniä (~50g) mutta painonsa puolesta olisi­vat voineet jopa selvitä. Nyt oli kuiten­kin synny­tyk­sen ajan­kohta niin aikai­nen, että keuh­kot eivät olleet kehit­ty­neet tarpeeksi. Suklaatabby poika pois­tui vuoro­kau­den ikäi­senä ja sini­nen poika lauan­tai-illalla.

Taika steri­loi­tiin myöhem­min syksyllä ja kohdussa oli epänor­maa­leja muutok­sia. Mistä ne johtuu ei voi tietää. Taikan histo­ria on se, että naaras synnytti yhdet pennut Gigglin’s -kasvat­ta­ja­ni­melle ilman ongel­mia. Sen jälkeen naaralle annet­tiin e-pille­reitä koska kiimat oli terveyttä hait­taa­via. Pillerit keskey­tet­tiin ja Taika synnytti toisen pentu­een Gigglin’s -kasvat­ta­ja­ni­melle mutta ne pennut syntyi­vät hieman etua­jassa ja pieninä. Pentujen jälkeen Taika jatkoi pille­reillä kunnes syksyllä 2010 ehdo­tin Johannalle, että liisai­sin naaraan ja lope­tet­tai­siin pille­rit saman tien. Näin tehtiin mutta vaikka annet­tiin aikaa useam­man kiiman verran hormo­ni­ta­son ja kohdun “palau­tu­mi­seen” loppu­tu­los oli silti tämä.

Henkilökohtaisesti minulla on vahva epäluot­ta­mus kisso­jen e-pille­rei­hin ja vaikka tämä viime kevään pentue on vain yksi koke­mus muiden seassa saa se minut vält­tä­mään hormo­ni­val­mis­teita entistä enem­män. En halua syöt­tää pille­reitä omille kissoil­leni enkä sijoi­tus­kis­soil­leni.

Nyt on kuiten­kin pölyt laskeu­tu­nut ja on aika katsoa eteen­päin. Quiero Navas de Rey ja Cherek Hipperty Skipperty vietti lemmen­lo­maa tammi­kuussa ja toiveessa olisi pentuja parin viikon kulut­tua. Kuinka paljon, mitä suku­puolta ja väriä jää nähtä­väksi.

1 comment on “Pitkästä aikaaAdd yours →

  1. Voi pentu rauk­koja 🙁 oli kiva leik­kiä jumin kanssa silloin keski­viik­kona! Mutta nyt ollaan köka­rissa lunta sataa aivan kama­lasti. Toivottavasti siellä on hyvät ilmat! Sulla on tosi söpöjä kissoja:) no toivot­ta­vasti tulee pentuja lisää voi hyvin tervei­sin: Jasmin

Leave a Reply