Joululahjoja?

(kuvassa Leo pentuna)

Tänä vuonna olisi tarkoi­tus tehdä vielä yksi pentue — Selmalle ja Leolle. Tätä kirjoit­taes­sani Leo on juuri tullut eläin­lää­kä­ristä jossa hänet on todettu fiv/felv -vapaaksi ja B-veri­seksi. Selman luokse kaveri pääsee illalla. Mikäli tämä yhdis­telmä onnis­tuu olisi se Selman viimei­nen ja Leon ensim­mäi­nen pentue.

Selmalla on entuu­des­taan kaksi pentuetta jossa toisessa pentu­eessa on vain yksi pentu. Yhteensä tällä skot­ti­tuon­nilla on siis 6 pentua. Leo joka on rans­kan­tuonti on saanut vart­tua rauhassa ja nyt kypsässä parin vuoden iässä astuu ensim­mäi­set naaraansa. Tarkoitus olisi, että Leo saisi kaksi pentuetta minun nimen alla ja kaksi Avariel -nimen alle. Nähtäväksi jää mitä pojalla on annet­ta­vaa jalos­tuk­seen.

0 comments on “Joululahjoja?Add yours →

Leave a Reply