BB-pentu maailmassa

Quieron BB-pentue näki päivän­va­loa sijoi­tus­ko­dissa myöhään viime sunnun­taina mutta saldona oli (aivan kuten ultra ennusti) vain yksi pentu. Tämä yksikkö on kuiten­kin todella reipas ja hyvin kasvava nuori neito. Koska kyseessä on minulle tärkeästä linjasta etsin jo nyt neidille sijoi­tus­ko­tia, lisä­tie­toja pennusta ja sopi­muk­sesta puhe­li­mitse tai sähkö­pos­tilla.

Yleensä kun on enem­män pentuja pystyn valit­se­maan useam­man joukosta (toki silloin­kaan kaik­kia sijoi­tuk­seen mene­viä ei käytetä) mutta nyt kun syntyi vain yksi ei valin­nan­va­raa ole joten siksi varauk­sella. Toisaalta, parempi laatu kuin määrä vai miten se meni.

Meillä kotona menee hirmui­sen kiimai­sesti. Neljä naarasta oli viime viikolla kiimassa (eli kaikki paitsi se yksi leikattu) ja korvia tinnitti iltai­sin kun jaksoi­vat huutaa yhtä putkeen koko päivän. Maanantaina kävi sitten vanha rouva Sohjo ster­kassa (para­nee jo hyvää vauh­tia) ja Pöystille haet­tiin implantti josko se rauhoit­taisi neidin harvi­nai­sen veemäistä tapaa merkata pissalla. Joten nyt on enää Iisi ja Halla huuta­massa ja molem­mille on pään­me­noa suun­nit­teilla.

0 comments on “BB-pentu maailmassaAdd yours →

Leave a Reply