Iisin pennut syntyi

Iisillä oli laskettu aika 10.12 mutta eilen illalla päätti aset­tua Sohjon ja pentu­jen kanssa pesä­laa­tik­koon. Ajattelin, että neito haluaa vaan kölliä lämmössä mutta siinä hetken sitä katsel­tuani huoma­sin pieniä supis­tuk­sia.

Supistukset sitten voimis­tui­vat niin paljon, että lennosta värk­kä­sin Sohjolle uuden pesä­ko­pan johon siir­sin Sohjon ja sen pennut jotta Iisillä olisi enem­män tilaa synnyt­tää. Ei mennyt kauaa kun ensim­mäi­nen pentu oli jo maail­massa. Reilussa tunnissa Iisi synnytti seit­se­män pentua josta yksi ikävä kyllä syntyi kuol­leena (arvioi­sin, että oli mennyt kesken/kuollut n. 2–3 viik­koa aiem­min). Mutta yhtäk­kiä  kuusi terhak­kaa pentua vipelsi pesässä.

Sukupuolia en katso­nut tarkem­min (vielä) kun pennut ovat niin pieniä, että on mahdo­tonta sanoa selviä­vätkö ne edes. Naaras kun yleensä kantaa 65 vuoro­kautta ja nämä ehti olla vain 62 vrk. Viimeiset vuoro­kau­det kun ovat melko kriit­ti­set pennun kehi­tyk­sen kannalta (keuh­kot). Syntymäpainotkin hiukan huolet­taa — yleensä pennut syntyy siinä 80–100g huja­koilla ja nämä viika­rit oli aamu­pun­ni­tuk­sessa 52–85g. Niillä kahdella ihan pikkui­sella on siis kirit­tä­vää.

Jos (ja toivon mukaan) pennut jää henkiin onkin sitten seuraava “ongelma” edessä. Aiemmat pentu­eet on nimetty Espanjalaisten kuntien mukaan (A-Z) mutta yllä­tys, yllä­tys, ei löydy kuntia jotka alkaa kirjai­milla Å, Ä tai Ö. Näin ollen olen siis mennyt aakko­set läpi ja aloi­te­taan uusiksi AA- pentu­eesta. Mutta mikä teemaksi? Vai jokai­selle seuraa­valle pentu­eelle oma teema? Kauhean vaikeaa 🙂

Väreinä tuli seuraa­vat (puhtaita veik­kauk­sia kunnes pennut vähän vahvis­tuu ja tukkaa­kin kasvaa enem­män):
Siiamilaisnaamio x 3 (2 tyttöä, 1 poika)
Tabbyvalkoinen
Sinitabbyvalkoinen
Kilpikonnatabbyvalkoinen (tyttö)

Z-pennuista on luvassa kuvia ja nimen­jul­kis­tusta kunhan saan uuden kame­ran. Ihan näinä päivinä…

0 comments on “Iisin pennut syntyiAdd yours →

Leave a Reply