Z-Pentue syntyi

Z-pentue
Kasa vasta­syn­ty­neitä

Sohjo on kolmena edel­li­senä kertana ollut päivä­syn­nyt­täjä ja niinpä odotin taas, että pennut syntyi­si­vät päivällä / illalla. Kun tiis­taina myöhäi­sil­lalla ei ollut mitään merk­kejä  ilmassa päätin mennä nukku­maan käsi pentu­ko­passa silit­täen Sohjoa.

Siinä tasan viisi yli neljä havah­duin ininään joka ei tullut aikui­sesta kissasta. Säpsähdin hereille ja laitoin valot päälle. Pentukopassa oli Sohjon (ja varaemo Iisin) lisäksi kaksi pentua. Onneksi Sohjo on viisas ja hyvä synnyt­täjä — tyypit oli ilman kalvoja (eli saivat hyvin happea) ja istu­koi­den irrot­ta­mi­nen oli juuri menossa. Olivat ilmei­sesti synty­neet hyvin tiuhaan tahtiin.

Siinä sitten autte­lin hieman istu­koi­den irro­tuk­sessa ja kuiva­sin pentuja. Sohjon kanssa ihaninta on se, että se ei kovin stres­saa avusta eikä se oikeas­taan kaipaa edes apua. Apu-synnyt­täjä Iisi oli myös kovin hommassa mukana. Siinä viiden aikoi­hin syntyi sitten seuraa­vat kaksi ja nekin melkein putkeen.

Neljä pentua sieltä siis tuli yhteensä ja ensi­sil­mäyk­sellä näyt­täisi jakau­man oleva 2 urosta ja 2 naarasta.

Avulias keinoemo
Avulias keinoemo

Lätty — Punatabbyvalkoinen uros
Pilkku — Hopeatäplikäs uros
Hattu — Sinivalkoinen naaras
Kide — Musta naaras

 

 

Pentue oli niin­kuin kaksi aiem­paa Sohjon pentuetta ns. jako-pentue eli emän veri­ryhmä oli eri kuin urok­sen. Jos pennut ovat A-veri­siä ja imevät Sohjon maitoa ensim­mäi­sen 16h aikana niin ne pahim­massa tapauk­sessa kuole­vat. Sen takia pennut keino­ruo­ki­taan ensim­mäi­set 16h.

Tämä on jo kolmas (mitä ilmei­sem­min) onnis­tu­nut jako­pen­tue minulla ja omasta mieles­täni kaikki on joka kerta suju­nut ongel­mitta (mitä nyt pientä univa­jetta kun ensin olet hereillä ja odotat, että kissa synnyt­tää ja sen jälkeen vahtaat pentuje sen 16h). Taidankin jossain vaiheessa kirjoit­taa pidem­män jutun tuosta jako­pen­tu­een teke­mi­sestä — se on helpom­paa kuin kuvit­te­lee ja teke­mällä jako­pen­tueita ei pakota sitä omaa jalos­tusta seuraa­maan veri­ryh­mää vaan voi valita naaralle oikeasti sopi­vim­man urok­sen.

0 comments on “Z-Pentue syntyiAdd yours →

Leave a Reply