Kävi silleen hassusti.

Ehkä tiedätte sijoi­tusu­rok­sen kirouk­sen? Sen, että silloin kun vähi­ten olisi mahdol­li­suuk­sia tai aikaa niin uros alkaa merk­kai­le­maan. Implantin lait­ta­mista kun halut­tiin venyt­tää (olisi minulle ensim­mäi­nen uros joka moisen saa eikä vaiku­tuk­sista ole varmuutta) niin päätin yrit­tää astut­taa kaksi naaras­tani. Mahdollisimman huonoon aikaan tietty.

Quiero OrejanaEli sekä Quiero Orejana, että Quiero Sanxenxo on astu­tettu Xarmax DevonDream’lla (Albus). Sohjolla (Orejana) on laskettu aika 22.11 ja Iisillä (Sanxenxo) 10.12. Minulla on laskettu aika niiden välissä eli siksi on mahdol­li­sim­man huono aika juuri nyt. Mutta minkäs teet. Kaiken kukku­raksi Sohjon pentue on ns. jako­pen­tue eli pentuja ruoki­taan käsin ensim­mäi­set 16h koska isän ja emän veri­ryh­mien yhteen­so­pi­mat­to­muus aiheut­taa muuten pennuille kuole­man.

Pyydän siis kärsi­väl­li­syyttä viestien/puheluiden vastaa­mi­seen kun saatan olla synnyt­tä­mässä juuri sillon kun soitat/laitat sähkö­pos­tia 🙂

Halusin hieman perus­tella Sohjon käyt­töä koska neito (vai frouva) täyt­tää kuusi vuotta tammi­kuussa ja tämä tulisi olemaan Sohjon neljäs pentue. Viime pentu­een kohdalla ajat­te­lin, että se olkoot viimei­nen mutta sitten tuli­kin neljä poikaa. Ja niin ihania kun pojat onkin niin siitä ei ollut minulle mini-Sohjoa jatkoon. Minulla on toki Sohjosta kaksi naarasta jatkossa kahdesta eri urok­sesta mutta joku sisäi­nen ääni on nalkut­ta­nut, että sieltä vielä uupuu “se” naaras. Siispä se olisi nyt tai ei koskaan sillä kuuden ikävuo­den iässä minusta naaras saa jäädä jo eläk­keelle. Sohjo on onneksi synnyt­tä­nyt aina lois­ta­vasti ja hoita­nut kaikki pentunsa aivan täydellä sydä­mellä joten sen en usko olevan mikään ongelma.

Uusi puuAlbus oli ajateltu isäksi Sohjon viimei­selle pentu­eelle koko ajan joten sikäli tämä aika­tau­lu­jen muutos ei muut­ta­nut tätä asiaa mutta toki olisin halun­nut siir­tää astu­tuk­sen hiukan myöhem­pään.

Muita uuti­sia sen verran, että kissat sai uuden kiipei­ly­puun joka on aivan hitti — eteen­kin massii­vi­nen keski­runko on kiipei­le­mi­sestä innos­tu­nei­den devo­nei­den mieleen.

Halla (Berry’s Cava te Quiero) kävi näyt­te­lyissä Helsingissä viime kuussa ja nakkasi itsel­leen panee­li­pai­kan ja peräti yhden äänen kolmesta! Sen jälkeen neiti onkin laula­nut rakkaus­lau­luja täällä kelle jaksaa niitä kuun­nella. Ah, nuoren kissan kiima on niin hermoja raas­ta­vaa ettei tosi­kaan.

2 comments on “Kävi silleen hassusti.Add yours →

Leave a Reply