Myrkky on herkkusieni

Sain kyydin lauan­tai-aamuna näyt­te­ly­pai­kalla toiselta näyt­teil­lea­set­ta­jalta. Matkaa oli itä-Helsingistä Myyrmäkeen. Kävimme aamu­tui­maan sight­see­ing-rundilla ensin Tuomarinkylä-Kehä III jonka jälkeen kävimme huvin ja harras­tuk­sen vuoksi vielä Klaukkalassa. Kyyti tosin oli ihan ajal­laan näyt­te­ly­pai­kalla joten pienestä kier­toa­je­lusta ei tullut edes aika­vir­heitä..

Kuten aiem­min jossain jo tote­sin kaikki kissat oli samalla tuoma­rilla lauan­taina. Yan Roca-Folch oli minulle uusi tutta­vuus mutta tykäs­tyin häneen tapaansa käsi­tellä kissaa ja puhua näyt­teil­lea­set­ta­jille — ei pelkäs­tään kirjoit­taa komment­teja pape­rille. Myrkystä hän kyllä tykkäsi, mutta Lulusta tykkäsi vielä enem­män. Meyan väri, profiili ja koko sai erit­täin paljon kehuja, ja Meyakin rentou­tui kun pääsi näyt­te­ly­tou­hun makuun. Meya ja Lulu jatkoi­vat molem­mat TP-valin­toi­hin, mutta siellä oli vastassa upea sini­nen cornish joka vei nomi­noin­nin.

Sunnuntaina Myrkky oli Sneumilla. Sneum katsasti kissan nopeasti jonka jälkeen kaap­pasi Myrkyn syliin ja kertoi sihtee­ril­leen mitä kirjoit­taa. Myrkky sai sertin ja valmis­tui Championiksi! Lopuksi Sneum vielä sanoi, että hän mielel­lään antaisi sille korkeam­massa luokassa CACEn kunhan sille kasvaa se turkki. Ois varmaan pitä­nyt ottaa tuo lupaus kirjal­li­sena.

Kaiken kaik­ki­aan oli erit­täin mukava ja onnis­tu­nut viikon­loppu, sain­pa­han kiipe­ly­puun­kin ostet­tua. Ainoa vaan, että kun olin kanta­nut laati­kot (á 32kg) ylös neljä kerrosta huoma­sin, että molem­missa laati­koissa on samat palat. Eli ei muuta kun vaih­toon…

As I already mentio­ned, on Saturday all our cats were judged by the same judge — Yan Roca-Folch. I have never presen­ted any cats for him so I did not know what to expect. I liked his way of judging and hand­ling the cat very much. I also found it nice that he spoke, he did not only write down comments without saying anyt­hing. All the nomi­na­tions were also done nicely infront of the audience.

He liked Myrkky, but he liked her daugh­ter more. Meya’s color, profile and size got much apprai­sal and even Meya relaxed when he got comfor­table with the situa­tion. Both Meya and Lulu conti­nued to the nomi­na­tions, but a gorgeous blue cornish was the one nomi­na­ted.

On Sunday Myrun had Sneum. She looked at her very shortly before she snatc­hed her into a firm ‘hug’ and told her secre­tary what to write. Myrun got her certi­fi­kate and became Champion. When handing over the cat Sneum told me that she would with plea­sure give Myrun a CACE in a higher class, but she needs to deve­lope her coat first.

All in all it was a very nice weekend. I even bought a new (big!) clim­bingt­ree for the cats, but as it turned out when I had carried the boxes (32kg each) 4 floors up, the boxes were iden­tical and so it had to be chan­ged…

0 comments on “Myrkky on herkkusieniAdd yours →

Leave a Reply