Devon rexien erikoisnäyttely

Vihdoin se on ohi… Monen kuukau­den työ ja tuska on saanut onnel­li­sen lopun ja lauan­taina 29.9.07 vietimme 75 devon rexin kanssa erikois­näyt­te­lyä. Tuomareina toimi Steven Jones ja Penny Bydlinski.

Meillä oli hyvä päivä vaik­kei suuria voit­toja ollut.
Mega Miaow’s Myrun — CACIB
Jesterex Make Up — CAC
Elvendali Pinak — EX3
Quiero Barrax — EX1, BIV
Quiero Bailen Jaen — EX2

Ensinnäkin, ISO KIITOS kaikille näyt­teil­lea­set­ta­jille sillä ilman kaik­kia ilmoi­tet­tuja devo­neita ei olisi tullut erikois­näyt­te­lyä. Ja talkoo­po­ru­kalle ERITTÄIN iso kiitos siitä, että olitte pystyt­tä­mässä näyt­te­lyä ja että hyvä henki säilyi loppuun asti vaikka pysty­tys takkuili välillä… Suurkiitos Reinelle ja Eevalle siitä, että jaksoi­vat kuun­nella ja katsella devo­neita ja heidän omis­ta­jia koko päivän (ja kiitos myös Sannille ja Ninnille panee­lissa assa­roin­nista!)

Kiitos kaikille niille jotka osal­lis­tui­vat myyn­ti­pöy­dän kasaa­mi­sessa, pöytä oli erit­täin upea kaik­ki­neen käsi­töi­neen yms. (Pöytään voi tulla tutus­tu­maan seuraa­vaksi URKin näyt­te­lyyn Vantaalle!). Ja iso kiitos Pian tytöille jotka muki­se­matta jaksoi­vat koko päivän istua pöydän takana myymässä tava­roita!

Kiitos Mika kun jaksoit räpsiä kuvia koko päivän! Ja iso kiitos myös hyvälle kuulut­ta­jalle rotue­sit­te­lyssä!

Ja tieten­kin kiitos järjes­tä­välle yhdis­tyk­selle Alfa Felikselle siitä, että uskoi­vat meihin ja saimme tilai­suu­den järjes­tää heidän näyt­te­lyn yhtey­dessä omaa erikois­näyt­te­lyä. KIITOS Nordiska Rexringen:lle ruusuk­keista parhaille, olivat upeita. Ja kiitos kuuluu myös Royal Canin:lle joka spon­so­roi näyt­te­lyämme ruoka­sä­kein.

Ja lopuksi vielä erit­täin paljon onnea kaikille osal­lis­tu­jille! Teimme yhdessä ikimuis­toi­sen päivän ja toivot­ta­vasti näemme pian uudes­taan näyt­te­lyissä!

Kuvia näyt­te­lyistä:
http://kuvablogi.com/blog/4812/24
http://www.heikkisiltala.com/galleries/20070929porvoo/
http://kaiuksen.net/WebGallery/thumbnails.php?album=41

Finally over… the 29th of September the devon rex special was held with 75 devons atten­ding. Judges were Penny Bydlinski and Steven Jones.

I had a good day, even though now big victory came my way:
Mega Miaow’s Myrun — CACIB
Jesterex Make Up — CAC
Elvendali Pinak — EX3
Quiero Barrax — EX1, BIV
Quiero Bailen Jaen — EX2

I would like to thank every­one invol­ved, especially our spon­sor Royal Canin for the prizes and Nordiska Rexringen for the beau­ti­ful roset­tes they dona­ted! Together we made an unfor­get­table day, and hope­fully I will see you all soon again in the show!

Pictures from the show:
http://kuvablogi.com/blog/4812/24
http://www.heikkisiltala.com/galleries/20070929porvoo/
http://kaiuksen.net/WebGallery/thumbnails.php?album=41

0 comments on “Devon rexien erikoisnäyttelyAdd yours →

Leave a Reply