Hyvää Joulua!

Mongo kävi ultrassa keski­viik­kona ja suureksi suruk­semme neiti oli tyhjä. Pieniä epäi­lyk­siä raskau­desta on ollut koko ajan — painoa kyllä tuli lisää, mutta nisät ei oikein lähte­nyt punoit­ta­maan emmekä olleet missään vaiheessa 100% varmoja raskau­desta. Joten nyt suun­taamme katseet ensi vuoteen jolloin toivot­ta­vasti syntyy Mongo&Meya -yhdis­tel­mästä paljon hienoja vauvoja.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta teille kaikille!

Mongo was ultra­soun­ded on wednes­day and I’m sad to say she was found empty. I had my doubts of her preg­nancy all time, she gained weight but she wasn’t showing clas­sic signs of preg­nancy and at no point where we 100% sure. So now we just try again and hope­fully we’ll get a lot of pretty Mongo&Meya kittens in 2008!

Merry Christmas and a Happy New Year to all of You!

0 comments on “Hyvää Joulua!Add yours →

Leave a Reply